Θεραπείες χρόνιου πόνου

Θεραπείες Οξέος και Χρόνιου Πόνου

Ο χρόνιος πόνος είναι μια πολύπλοκη και δυσάρεστη ψυχοσωματική εμπειρία που ο καθένας από εμάς βιώνει διαφορετικά. Το σημαντικότερο βήμα για την ανακούφιση και τελικά τη θεραπεία του οξέος ή χρόνιου πόνου, είναι η σωστή και έγκαιρη διάγνωση της αιτίας που τον προκαλεί.
Στο Ιατρείο Πόνου και Ιατρικού Βελονισμού τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία, διαμορφώνεται και προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες σας. Βασισμένοι στο ιατρικό σας ιστορικό, διαμορφώνουμε ένα πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση του πόνου τον οποίο βιώνεται.

Το πρώτο βήμα για να ανακουφίσουμε και τελικά να θεραπεύσουμε έναν χρόνιο ή οξύ πόνο, είναι η σωστή και έγκαιρη διάγνωση της πάθησης που τον προκαλεί.
Με πολυετή εμπειρία και τη χρήση προηγμένων ιατρικών μηχανημάτων, στο Ιατρείο Πόνου και Ιατρικού Βελονισμού, εντοπίζουμε που πραγματικά οφείλεται ο πόνος και δημιουργούμε ένα ιδανικό θεραπευτικό πλάνο.

Βασισμένοι στα αποτελέσματα της διάγνωσης και με γνώμονα το ιατρικό σας ιστορικό και την ιατρική γνωμάτευση, καθορίζουμε το πρόγραμμα θεραπείας που θα ακολουθήσουμε.
Στο πρόγραμμα θεραπείας συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές και μέθοδοι θεραπείας που πρότεινε ο ιατρός και η απαιτούμενη συνταγογράφηση, μόνο για τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Οι επεμβατικές μέθοδοι ποικίλουν και εφαρμόζονται μόνο όταν κριθεί απολύτως απαραίτητο κατά την διάγνωση. Βασισμένοι πάντα στις ιατρικές εξετάσεις, στο Ιατρείο Πόνου και Ιατρικού Βελονισμού, φροντίζουμε για μια ομαλή διαδικασία με άμεσα αποτελέσματα και ορίζουμε μαζί το σωστό πλάνο αποκατάστασης και υποστήριξης.

‘’ Ο Πόνος είναι ότι περιγράφει το άτομο που τον βιώνει και υπάρχει όταν λέει ότι υπάρχει ‘’

( Margo McCaffrey )

thvanakasΘεραπείες χρόνιου πόνου